Nyheder

Global Entrepreneurship Week


I forbindelse med innovationsholdets forløb: ”Company Programme”, har holdet deltaget i global entrepreneurship week. Temaet for årets global entrepreneurship week er: Fra idé til marked. Herunder havde eleverne et oplæg fra en ung iværksætter, som arbejdede med en bæredygtig forretningsidé og var tæt på at komme på markedet med netop denne. Grundtankerne for indholdet er, at eleverne skal opleve andre unge der udlever drømmen om iværksætteri, samtidig med at få et indblik i en hverdag som iværksætter.   

Læs mere

Fra verdensmål til hverdagsmål

Dagens tema var “Fra verdensmål til hverdagsmål”, og det blev belyst med spændende indlæg fra adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen, der satte fokus på vaner, om vi kan ændre dem og hvordan?

Derefter var der diskussion ved bordene ud fra dilemmakort.

Læs mere

Oplæg med Hydrovertic

Mai Klærke – 17. marts 2022

Gennem årtusinder har mennesker dyrket planter på marker, og selvom nye landbrugsteknologier er blevet udviklet, så er traditionelt landbrug stadig funderet på det, det altid har været; afgrøder i jord i ét lag. Jacob Copeland fra SDU og Hydrovertic var i denne uge på besøg på EUC Syd i Sønderborg, hvor der blev holdt et et oplæg for eleverne om vertikalt landbrug.

Læs mere

Undervisere til på besøg hos bæredygtig lokal virksomhed

29. Oktober 2021 – Mai Klærke

D. 28. oktober 2021 var lærere, ledere og kontormedarbejdere fra Tønder Handelsskole og EUC Syd i Tønder på besøg med rundvisning hos den lokale bæredygtige virksomhed Retap i Agerskov. Formålet med besøget var at finde ud af, hvordan lokale virksomheder arbejder med bæredygtighed.

Læs mere

Paneldebat med lokale politikere i Tønder

30. okt. 2021 – Mai Klærke

Tønder Handelsskole og EUC Syd i Tønder havde den store fornøjelse at have besøg af kandidater til Tønder Kommunes kommunalbestyrelse i torsdags. Her deltog 2. og 3. årgang som lyttede til kandidaterne og stillede spørgsmål. Et af dagens to store emner for debatten var Tønder som en bæredygtig kommune.

Læs mere

UNESCO verdensmålsskolernes årsmøde

6. oktober 2021 – Mai Klærke

d. 26. og 27. august deltog lærere og ledere fra EUC Syd, BC Syd og Tønder Handelsskole i UNESCOS årsmøde for verdensmålsskolerne. Her hørte de spændende oplæg og deltog i meget givende workshops, som skabte stor inspiration til projektet. I alt havde projektet syv deltagere med til dagene.

Læs mere

Vellykket virtuelt verdensmålstræf på EUC Syd

15. September 2021 – Mai Klærke

Efter en fælles, bæredygtig frokost på de enkelte adresser hos EUC Syd, blev der i fredags efterfølgende afholdt virtuelt arrangement på tværs af og med deltagelse af medarbejdere fra alle EUC Syds adresser.

Læs mere

World Cleanup Day på EUC Syd

31. August 2021 – Mai Klærke

Over hele verden holdes der d. 18. September World Cleanup Day, hvor fokus er på at ryde op i noget af det skrald, mennesker sætter som aftryk på jorden. Dette projekt har EUC Syd taget til sig, og derfor tager både eleverne og lærerne arbejdshandskerne på for en renere verden.

Læs mere

Oplæg og idéudveksling med Next i Ballerup

3. august 2021 – Mai Klærke

Flere af de erhvervsgymnasiale uddannelser og institutioner rundt om i landet er begyndt at arbejde mere aktivt med bæredygtighed og verdensmål i undervisningen, et af de steder er Next i Ballerup. Derfor tog projektleder og uddannelsesleder i Tønder Ole Dalsgaard til Ballerup sammen med Rektor på EUC Syd Peter Brodersen.

De to fra projektets styregruppe holdte her oplæg for omkring 60 undervisere samt ledelse på tværs af EUD-, EUX- og HHX i Ballerup. Oplægget handlede om, hvordan man som skole kan forankre verdensmål og bæredygtighed i organisationen og undervisningen på en synlig måde.

Seminar v. Lone Grønbæk

27. April 2021 – Mai Klærke

57 undervisere og ledere fra BC Syd og Tønder Handelsskole har netop deltaget i et seminar v. Lone Grønbæk, institutleder for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet.

Læs mere

Historien om menneskerettighederne

5. marts 2021 – Mai Klærke

Eleanor Roosevelt fremviser plakat over menneskerettighederne, Lake Success, New York. November 1949.
FDR Presidential Library & Museum 64-165

Hvordan har menneskerettighederne udviklet sig igennem historien, og hvordan har brud på menneskerettighederne i dansk kontekst set ud? Hvordan har man gennem historien omtalt forskellige befolkningsgrupper gennem særlige diskurser, og hvilke konsekvenser har det haft for den måde, befolkningsgrupperne er blevet behandlet? Dette er grundspørgsmål i et igangværende forløb i historie, som eleverne i en af klasserne på Det Blå Gymnasium i Tønder deltager i.

Læs mere

Elevproducerede reklamevideoer for Schackenborg med natur- og kulturarv i centrum

28. oktober 2020, Mai Klærke

EUX-klassen på Tønder Handelsskole har i et samarbejde med Schackenborg lavet reklamevideoer for slottet. Forløbet har været en del af Projekt Bæredygtighed, hvor der særligt har været fokus på bevarelsen af kultur- og narturarv (under verdensmål 11).

Tidligere på måneden præsenterede eleverne deres videoer for Schackenborg

Læs mere

Når arbejde med hjemmesider bringer eleverne ud i naturen

9. oktober 2020, Mai Klærke

I teknikfaget ”Digital Design og Udvikling” er HTX-eleverne på EUC Syd i Tønder igang med at udvikle forslag til en hjemmeside til Naturvejlederne i Tønder Kommune; Hans og Bo Tonnesen. I dag var de på foto- og research-besøg hos Naturskolen ved Højer Sluse. Det blev til fabelagtige billeder og masser af brugbar info fra de to naturvejledere.

Læs mere

Corona-antistoftest i Bioteknologi

29. september 2020, Mai Klærke

Eleverne i HTX3 på EUC Syd i Tønder var så heldige i sidste uge at prøve kræfter med at lave antistoftest på hinanden med Corona-antistoftests. Malika Karoui, der underviser klassen i Biotek, har nemlig skaffet 500 antistoftest fra Herlev Hospital, der har sendt testene som en del af projektet ”Vi tester Danmark”. Testene var ved at overskride sidste dato for anvendelse, og derfor kunne de bruges i undervisningen i stedet for at blive kasseret.

Læs mere

Kick-off-seminar i Sønderborg og Tønder

24. september 2020, Mai Klærke

Hvad kommer bæredygtighedsbegrebet af, hvad ligger der i det, og hvordan kan man bruge det i undervisningen? Det er nogle af de helt centrale problemstillinger for Projekt Bæredygtighed Lokalt og Globalt. Derfor var dette også det gennemgående spørgsmål på kick-off-seminaret, hvor 89 undervisere m.fl. fra Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg deltog.

Læs mere

Innovativ undervisning i samarbejde med Schackenborg

18. september 2020, Mai Klærke

Rundt om i Danmark ligger herregårde og slotte, og der har de ligget i hundredevis af år. De er en del af vores kulturarv. En arv som FN’s verdensmål har fokus på at bevare. EUX-klassen på Tønder Handelsskole indgår derfor netop nu i et samarbejde med Schackenborg Slot med målet om at markedsføre slottet til turister, også syd for grænsen, så den danske kultur- og naturarv også i fremtiden kan bevares.

Læs mere

GMO i undervisningen

18. september 2020, Mai Klærke

Kan genmodificerede organismer være med til at skabe et mere bæredygtigt landbrug eller piller vi ved en natur, der er bedst overladt til sig selv? I et nyligt SO-forløb på HTX i Tønder undersøgte eleverne argumenter for og imod GMO.

Læs mere