I forbindelse med innovationsholdets forløb: ”Company Programme”, har holdet deltaget i global entrepreneurship week. Temaet for årets global entrepreneurship week er: Fra idé til marked. Herunder havde eleverne et oplæg fra en ung iværksætter, som arbejdede med en bæredygtig forretningsidé og var tæt på at komme på markedet med netop denne. Grundtankerne for indholdet er, at eleverne skal opleve andre unge der udlever drømmen om iværksætteri, samtidig med at få et indblik i en hverdag som iværksætter.   

Global entrepreneurship week sætter bl.a. fokus på, at nye forretningsmodeller efter Corona er essentielle, samtidig med at bæredygtighed skal mere i fokus – for både nye og eksisterende virksomheder. Det konkrete verdensmål der her er fokus på er nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Mere konkret er det nr. 12.6 – Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt.

Link til selve global entrepreneurship week: https://gew.dk/tema