Projekt Bæredygtighed Lokalt og Globalt er et syddansk regionalt udviklingsprojekt rettet mod gymnasiale- og erhvervsuddannelser. Projektet har som hovedmål at udvikle forløb og undervisningstiltag, som kan anvendes inden for undervisningssektoren. De udviklede forløb bliver løbende offenliggjort på denne hjemmeside under “Undervisningsforløb”. Ligeledes er det projektets mål at inspirere til, hvordan man også uden for og på tværs af fag kan arbejde med bæredygtighed. En sådan inspiration finder man her på siden under menupunktet “Nyheder”.


Projektet tager udgangspunkt i de bæredygtighedsdefinitioner, som følger med FN’s 17 verdensmål. Således finder projektet sin basis i en bæredygtighedsdefinition, der kan opdeles i biosfærisk, samfundsmæssig og økonomisk bæredygtighed. Man kan læse mere om FN’s verdensmål her.

Projektet vil via samskabelse mellem uddannelse, erhverv og FN’s verdensmål motivere og dygtiggøre unge mennesker i Region Syddanmark, så de kan handle både med hjerne og hjerte i forhold til bæredygtighedsproblematikkerne. Mere konkret vil projektet sætte fokus på bæredygtighed, idet det gør erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser mere attraktive for de unge og motiverer dem til at gennemføre en uddannelse. Således understøtter projektet på det helt overordnede niveau både 90% og 60% målsætningen om, at 90% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

Projektets primære partnere:

 • Region Syddanmark
 • Tønder Handelsskole & Det Blå Gymnasium i Tønder
 • Business College Syd
 • EUC Syd
 • VUC Sønderjylland

Projektets øvrige partnere:

 • De sønderjyske kommuner
 • House of Science, Sønderborg
 • Tønder Gymnasium og HF
 • Mind Factory by Ecco
 • Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
 • Erhvervsrådene i de sønderjyske kommuner