24. september 2020, Mai Klærke

Hvad kommer bæredygtighedsbegrebet af, hvad ligger der i det, og hvordan kan man bruge det i undervisningen? Det er nogle af de helt centrale problemstillinger for Projekt Bæredygtighed Lokalt og Globalt. Derfor var dette også det gennemgående spørgsmål på kick-off-seminaret, hvor 89 undervisere m.fl. fra Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg deltog.

De centrale oplægsholdere fra UNESCO var Nina Olsen, der bl.a. er medlem af UNESCO-nationalkommissionen, Poul Erik Christoffersen, der er national koordinator for UNESCOs ASP netværk & internationale relationer, samt Malene Rungvald Christensen, der er leder af Ungdomsbyen. Derudover fortalte Bo Jessen fra Teknik og Miljø i Tønder Kommune om deres tilgang til bæredygtighed.

Dagen igennem inspirerede oplægsholderne ved at fortælle om deres arbejde, om verdensmålene som begreb og ved at facilitere gruppearbejdet i faggrupperne. Selvom seminarerne blev afholdt virtuelt pga. corona, var det til stor inspiration for underviserne, der over de næste tre år skal være med til at udvikle 100 forløb til brug på ungdomsuddannelserne.

Underviserne i Tønder gav deres bud på centrale emner til undervisningen

Tak til oplægsholderne.