28. oktober 2020, Mai Klærke

EUX-klassen på Tønder Handelsskole har i et samarbejde med Schackenborg lavet reklamevideoer for slottet. Forløbet har været en del af Projekt Bæredygtighed, hvor der særligt har været fokus på bevarelsen af kultur- og narturarv (under verdensmål 11).

Tidligere på måneden præsenterede eleverne deres videoer for Schackenborg

Elevernes film er lavet i et samarbejde mellem fagene Tysk, Mediefag og Afsætning, og tager udgangspunkt i en innovativ læringstilgang, hvor eleverne skal løse virkelige problemer i fagene. Således bliver elevernes kompetencer til særligt at være med til at løse FN’s verdensmål om bæredygtige lokalsamfund styrket på en virkelighedsnær måde.

De undervisere, der har udarbejdet projektforløbet, er Kirsti Dana Jakobsen (Mediefag), Mikkel Jakob Carlsen (Afsætning) og Anette Okholm (Tysk).

Elevernes meget flotte produkter kan ses herunder:

Forløbsbeskrivelsen til EO1-forløbet vil blive tilgængeligt under ”Forløbsbeskrivelser til gymnasiale fag” senere.

Læs mere om EO1-forløbet om Schackenborg her: https://www.projektbaeredygtighed.dk/?s=Schackenborg