18. september 2020, Mai Klærke

Kan genmodificerede organismer være med til at skabe et mere bæredygtigt landbrug eller piller vi ved en natur, der er bedst overladt til sig selv? I et nyligt SO-forløb på HTX i Tønder undersøgte eleverne argumenter for og imod GMO.

HTX3 på EUC Syd i Tønder har i denne uge været i fuld gang med at undersøge debatten om GMO (Genetically Modified Organisms). Et af hovedemnerne i SO-forløbene på HTX har er nemlig etik i videnskab, og her spillede emnet om GMO ind. For kan GMO være med til at brødføde verdensbefolkning? Kan GMO sørge for, at der skabes mere bæredygtigt landbrug? Eller kommer GMO til at højne planternes modstandsdygtighed overfor pesticider og vil vi dermed komme til at sprøjte mere?

Det er nogle af de verdensmålsproblemstillinger, som SO-forløbet har berørt. Forløbet ender ud i et produkt i form af en kronik, hvilket skaber handlekompetence hos eleverne, fordi de efter forløbet er blevet i stand til selv at tage stilling til en problematik, der på alle måder relaterer sig til verdensmålene.

Forløbet er et samarbejde mellem Idéhistorie og Dansk.

Forløbet bliver tilgængeligt under “Forløb til gymnasiale fag”.