5. marts 2021 – Mai Klærke

Eleanor Roosevelt fremviser plakat over menneskerettighederne, Lake Success, New York. November 1949.
FDR Presidential Library & Museum 64-165

Hvordan har menneskerettighederne udviklet sig igennem historien, og hvordan har brud på menneskerettighederne i dansk kontekst set ud? Hvordan har man gennem historien omtalt forskellige befolkningsgrupper gennem særlige diskurser, og hvilke konsekvenser har det haft for den måde, befolkningsgrupperne er blevet behandlet? Dette er grundspørgsmål i et igangværende forløb i historie, som eleverne i en af klasserne på Det Blå Gymnasium i Tønder deltager i.

I forløbet har eleverne blandt andet gået podcastture og lært om diskursanalyse. Til det sidste er der udviklet en video om diskursanalyse, som kan ses herunder. Diskursanalysen er blevet brugt i forløbet for at tydeliggøre, at diskurser skaber virkelighedsopfattelser og ud fra det også politik og lovgivning.

Det endelige forløb om menneskerettighederne i en dansk kontekst vil blive offentliggjort under ”Forløb til gymnasiale fag”, og er udviklet af Mai Klærke.