18. september 2020, Mai Klærke

Rundt om i Danmark ligger herregårde og slotte, og der har de ligget i hundredevis af år. De er en del af vores kulturarv. En arv som FN’s verdensmål har fokus på at bevare. EUX-klassen på Tønder Handelsskole indgår derfor netop nu i et samarbejde med Schackenborg Slot med målet om at markedsføre slottet til turister, også syd for grænsen, så den danske kultur- og naturarv også i fremtiden kan bevares.

For at opretholde muligheden for, at man i fremtiden kan besøge Danmarks slotte, er det vigtigt at markedsføre vores kulturarv mod turisme. Det skaber nemlig et økonomisk og kulturelt incitament til at opretholde arven. I samarbejdet med Schackenborg skal eleverne derfor i deres EO1-forløb lave film, der fremstiller de mange oplevelser, der er, når man besøger slottet.

Som en del af det tværfaglige projekt har eleverne været på Schackenborg slot, hvor de hørte et oplæg om slottets historie, bæredygtige landbrug og naturturisme. FN’s verdensmål om bæredygtige lokalsamfund er således en del af projektet.

EO1-projektet arbejder med læring fra en innovativ vinkel, hvor flere problemstillinger fra virkeligheden løses i fagene. På den måde er projektet også med til at gøre, at de unge i klassen kan være med til at løse verdensmålet om bæredygtige lokalsamfund, fordi projektet arbejder med at løse en problemstilling inden for verdensmålet.

Projektet er et samarbejde mellem Tysk, Mediefag og Afsætning, og over den næste uge vil eleverne optage deres film om Schackenborg.