Mai Klærke – 17. marts 2022

Gennem årtusinder har mennesker dyrket planter på marker, og selvom nye landbrugsteknologier er blevet udviklet, så er traditionelt landbrug stadig funderet på det, det altid har været; afgrøder i jord i ét lag. Jacob Copeland fra SDU og Hydrovertic var i denne uge på besøg på EUC Syd i Sønderborg, hvor der blev holdt et et oplæg for eleverne om vertikalt landbrug.

Det meget spændende oplæg blev afholdt for alle 1.g’erne, der arbejder med forløbet “Living off The grid” og 2.g’erne, der arbejder med deres teknologieksamen, der omhandler vejret og blandt andet dyrkning. Her indgik oplægget om den bæredygtige landbrugsform, der ift. konventionelt landbrug både bruger færre kemikalier, mindre transport, udleder mindre vand og i fremtiden kan være med til at skabe mere plads til vild natur. Under oplægget fortalte Jacob Copeland også om sin egen uddannelsesbaggrund, hvilket anskueliggør for eleverne, hvad et af de næste skridt kan være, hvis de er interesserede i at arbejde med bæredygtighed i fremtiden.