29. september 2020, Mai Klærke

Eleverne i HTX3 på EUC Syd i Tønder var så heldige i sidste uge at prøve kræfter med at lave antistoftest på hinanden med Corona-antistoftests. Malika Karoui, der underviser klassen i Biotek, har nemlig skaffet 500 antistoftest fra Herlev Hospital, der har sendt testene som en del af projektet ”Vi tester Danmark”. Testene var ved at overskride sidste dato for anvendelse, og derfor kunne de bruges i undervisningen i stedet for at blive kasseret.

Da FN i 2015 vedtog verdensmålene, var det bl.a. med et blik på at bekæmpe smitsomme sygdomme. Derfor blev et sådant delmål skrevet ind under verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel. I den Corona-situation, vi står i nu, har verdensmålet aldrig været så vigtigt, som det er i dag, og derfor indgår Corona-problemstillingen også som en vigtig del af undervisningen i Biotek.

Brugen af testene indgår som en del af et forløb om immunologi. Forløbet vil blive offentliggjort på hjemmesiden her under ”Undervisningsforløb”. I forløbet får eleverne grundlæggende viden om immunologi og sundhed, som er en del af verdensmål nr. 3.