27. April 2021 – Mai Klærke

57 undervisere og ledere fra BC Syd og Tønder Handelsskole har netop deltaget i et seminar v. Lone Grønbæk, institutleder for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet.

Lone Grønbæk præsenterede underviserne fra alle handelsskolernes fagområder for, hvordan man kan anskue bæredygtighedsproblematikken ud fra et økonomisk grundsyn. Det var f.eks. en central pointe for oplægget, at markedet indebærer nogle markedsfejl, når det kommer til bæredygtighed, fordi det, som vi anser for at være til samfundets bedste ikke altid er det valg, som forbrugeren træffer.

Derudover var det også en pointe, at efterspørgselskurven, som vores unge møder dagligt i de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag, ser noget anderledes ud, når man taler om bæredygtigt forbrug, hvor både udbuddet falder og prisen stiger i ligevægtsprisen.

Oplægget var yderst spændende og det kastede et nyt lys over de teorier, som de unge undervises i.