3. august 2021 – Mai Klærke

Flere af de erhvervsgymnasiale uddannelser og institutioner rundt om i landet er begyndt at arbejde mere aktivt med bæredygtighed og verdensmål i undervisningen, et af de steder er Next i Ballerup. Derfor tog projektleder og uddannelsesleder i Tønder Ole Dalsgaard til Ballerup sammen med Rektor på EUC Syd Peter Brodersen.

De to fra projektets styregruppe holdte her oplæg for omkring 60 undervisere samt ledelse på tværs af EUD-, EUX- og HHX i Ballerup. Oplægget handlede om, hvordan man som skole kan forankre verdensmål og bæredygtighed i organisationen og undervisningen på en synlig måde.